Planowanie

Każdy projekt zaczynamy od planowania. Warsztaty, rozmowy z klientami, analiza danych.

Realizacja

Zazwyczaj jest to najdłuższa faza projektu. Ale nie pozwalamy klientom zniknąć z pola. Stosujemy zwinne metody komunikacji dzięki czemu nasi klienci są zaangażowani w projekt na każdym etapie realizacji.

Testowanie

Nie ma wdrożenia bez testów. Nasz dział QA przeprowadza tysiące testów (manualnych i automatycznych) aby upewnić się, że nasze produkty są wolne od błędów.


Wybrani klienci