EvoScanner to system bazujący na algorytmach uczenia maszynowego potrafiący rozpoznawać dane z dokumentów.

Na podstawie elektronicznej wersji dokumentu w formie pdf, jpg, png czy tiff, EvoScanner potrafi w ciągu kilku sekund przeczytać z niego informacje o kwotach, sprzedawcy, kupującym, numery nip, numer rachunku bankowego, daty na dokumencie oraz dodatkowe informacje zawarte w kodach kreskowych.

Dodatkowo, w trakcie sprawdzania, system połączy się z Białą Listą Podatników VAT, i zweryfikuje czy sprzedawca jest czynnym płatnikiem.

System automatyzuje żmudny i drogi proces ręcznego wprowadzania danych przed opisaniem faktur.

System dostępny jest w formie aplikacji webowej, w firmie pluginu do systemu obiegu dokumentów ProcessMaker oraz w firmie API.

Najczęstszym przykładem wdrożenia jest wykorzystanie EvoScannera do rozpoznawania danych z faktur kosztowych lub prowizyjnych. EvoScanner to coś więcej niż rozpoznawanie danych z faktur. Może być z powodzeniem wykorzystany do wprowadzania danych z ręcznych polis, rozpoznawania kompletności dokumentów, weryfikacji złożonych podpisów, rejestracji umów czy automatycznego załączania dokumentów do spraw procesowych.